Program

Vecka 34

19 augusti kl 19 60 min bibel o bön
19 augusti kl 20 Styrelsemöte
23 augusti kl 10 Gudstjänst, predikan Mattias Östenälv, församlingsmöte

Vecka 35

26 augusti kl 17-19 Öppet hus för klädinsamling
26 augusti kl 19 60 min bibel o bön
30 augusti kl 10 Gudstjänst, predikan Mattias Östenälv

Vecka 36

31 augusti kl 18 I profetians ljus, Hans Johansson
2 september kl 19 60 min bibel o bön
3 september kl 14.30 Sångstund Gläntan o Tallgården
3 september kl 15.30 Sångstund Dalgården
4 – 6 september Gemenskapshelg Falketorp

Vecka 37

”Hämta nu styrka hos Herren”, Bönevecka

8 september kl 9 o 19 Bön
9 september kl 9 Bön
9 september kl 15 Sångstund Blå Porten
9 september kl 19 Bön
10 september kl 9 Bön
10 september kl 14 Sångstund Birkagården
10 september kl 19 Bön
11 september kl 9 Bön
11 september kl 14 Café Blå Porten
11 september kl 19 Bön
12 september kl 18 Bön och lovsång
13 september kl 10 Gudstjänst, Predikan Ingvar Holmberg

Vecka 38

16 september kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
16 september kl 19.45 Verksamhetsråd
19 september kl 9 Kvinnofrukost, Birgitta Andersson
20 september kl 10 Gudstjänst, predikan Mattias Östenälv, nattvard

Vecka 39

23 september kl 17-19 Öppet hus för klädinsamling
23 september kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
23 september kl 19.45 Styrelsemöte
27 september kl 10 Gemenskapsmöte i Ringarum

Vecka 40

28 september kl 18 I profetians ljus, Hans Johansson
30 september kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
3 oktober kl 16 Musikcafé för Världens Barn
4 oktober kl 10 Gudstjänst, predikan Mattias Östenälv

Vecka 41

7 oktober kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
10 oktober kl 16 Församlingsmöte
11 oktober kl 11 Ekumenisk gudstjänst i S:t Laurentii

Vecka 42

14 oktober kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
18 oktober kl 16 Gudstjänst, besök av ICBI

Vecka 43

21 oktober kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
23 oktober kl 14 Café Blå Porten
25 oktober kl 10 Gudstjänst, predikan Ingvar Holmberg, nattvard

Vecka 44

26 oktober kl 18 I profetians ljus, Hans Johansson
28 oktober kl 17-19 Öppet hus för klädinsamling
28 oktober kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
28 oktober kl 19.45 Styrelsemöte
1 november kl 11 Gudstjänst, predikan Mattias Östenälv